Algemene voorwaarden voor de verhuur van goederen van Pack Power Dog Coaching

 

Verhuur van producten.

 

Artikel 1: Begrippen

1.1 Verhuurder: Pack Power Dog Coaching, gevestigd te Leuven

1.2 Huurder: Persoon aan wie het artikel aan verhuurd wordt.

1.3 Artikel: Puzzel bestemd voor de verhuur.

 

Artikel 2 : Algemene bepalingen

2.1 Deze algemene voorwaarden worden bij het huren van artikelen door verhuurder ter beschikking gesteld en staat ook te lezen op de website.

Huren houdt in dat de huurder instemt met en zich houdt aan de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

2.3 Aan fouten in alle vormen van schrijven door verhuurder kan huurder zich geen rechten ontlenen.
Artikel 3: Uitleenbepalingen

3.1. De uitleentermijn voor een artikel uit het spelassortiment bedraagt minimaal 1 week en maximaal 3 weken, gerekend vanaf de dag van lenen. Voor elk artikel wordt een bedrag per week in rekening gebracht. De prijs hangt af van het soort spel. Dit wordt per spel aangegeven (de waarborg zit verrekend in de totaalprijs op de website en omvat tevens de huurprijs voor 1 week).

3.2 Verlengen van uitleentermijn is mogelijk na overleg, tenzij een artikel gereserveerd is.

3.3 Bij uitleen van een artikel uit het spelassortiment dient de huurder zelf het spel te controleren op volledigheid, aan de hand van de informatie die bij het spel zit. Vanaf dat moment is huurder verantwoordelijk. Bij het terugbrengen wordt elk spel gecontroleerd door verhuurder.

Een uitgeleend spel moet schoon, onbeschadigd en compleet worden ingeleverd.

3.4 Een artikel uit het spelassortiment reserveren is mogelijk. U krijgt per email of telefoon bericht wanneer het gereserveerde speelgoed afgehaald kan worden. Als het gereserveerde artikel, zonder bericht, na 1 week niet opgehaald is, vervalt de reservering en gaat het betreffende artikel weer in de uitleen.

3.5 Per huurder kunnen maximaal 2 artikelen worden uitgeleend, mits door verhuurder met de huurder anders wordt overeengekomen.

3.6 Het ophalen en terug brengen van het artikel is mogelijk op afspraak. Afspraken kunnen gemaakt worden per e-mail of na telefonisch contact.

 

Artikel 4: Borg

4.1 Uitlenen van een artikel kan alleen na betaling van een borg. (Zonder borgstelling is het niet mogelijk om een artikel te lenen.)

4.2 De borg wordt per artikel vastgesteld en is bij elk artikel verrekend.

4.3 De huurder betaalt vooraf borg en de termijnen voor week/weken/maand huur en bij het retourneren van het artikel, zonder beschadiging, wordt de borg terugbetaald.

4.4 Bij overschrijding van de uitleentermijn van het geleende artikel, zonder opgave van redenen, vervalt de borg aan verhuurder en zal na betaling van het bedrag van de extra weken/maanden huur aan huurder worden terugbetaald. Wordt deze betaling niet gedaan, dan kan verhuurder deze kosten verrekenen met de borg

4.5 Mocht er onverhoopt schade aan het artikel ontstaan, anders dan schade die ontstaat bij normaal gebruik, dan dient dit door huurder bij teruggave gemeld te worden. Aangezien de meeste artikelen niet gerepareerd kunnen worden zal de borg gebruikt worden voor aanschaf van een nieuw artikel. Bij verlies zal altijd worden overgegaan tot vervanging van het artikel.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1 Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor materiƫle of immateriƫle schade, lichamelijke en of geestelijke letsel van u of van uw hond als gevolg van het gebruik van het geleende artikel.

5.2 U bent als huurder aansprakelijk voor schade aan derden ten gevolgen van ongevallen en/of incidenten veroorzaakt door het geleende artikel.

5.3 Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade veroorzaakt door het niet goed naleven van de bijgeleverde gebruiksaanwijzing/speluitleg.

 

Artikel 6: Gebruik van een artikel uit het spelassortiment

6.1 Bij elk spel zit een gebruiksaanwijzing/speluitleg. Hierin wordt uitgelegd hoe het spel moet worden gebruikt en/ of worden aangeleerd.

6.2 Zorgt u ervoor dat bij het terugbrengen van het spel, de speluitleg aanwezig is.

6.3 Voor het gebruik van de spellen dient u controle te hebben over het gedrag van uw hond. Dit betekent dat het spel alleen onder toezicht gespeeld kan worden. U kunt uw hond er niet alleen mee laten.

6.4 Bij het gebruik van de spellen waar met lekkers gewerkt wordt, is het alleen toegestaan om met droge beloningen te werken.